Hoe kunnen we helpen?

IOAW (Inkomensvoor-ziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

Een IOAW-uitkering is een uitkering voor werkloze ouderen tussen de 50 en de 60 jaar met een arbeidsverleden, die anders in de Participatiewet terecht zouden komen. 

De IOAW voorkomt dat ouderen eerst hun eigen vermogen moeten opmaken, zoals in de Participatiewet door de vermogenstoets. Vanwege hun leeftijd komt deze doelgroep minder snel weer aan een baan om dit vermogen aan te vullen. Sinds de invoering van de WIA vallen arbeidsongeschikte werknemers niet meer onder de IOAW. De naam is echter wel behouden.

Verwante termen en synoniemen:

Participatiewet | Vermogenstoets | WIA