Hoe kunnen we helpen?

KIWA Register (KIWA is geen afkorting, maar een merknaam)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van KIWA Register

Uitzendondernemingen die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen een aanwijzingsbeschikking te hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Deze moet worden aangevraagd bij KIWA Register.

Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van IenW ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. 

Verwante termen en synoniemen:

Aanwijzingsbeschikking | Minister van IenW | Uitzendkracht