Hoe kunnen we helpen?

Kostprijs

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Kostprijs

De kostprijs is een onderdeel van het tarief. Dit is wat het een flexonderneming kost om een flexwerknemer uit te zenden.

De kostprijs wordt berekend om het tarief op te kunnen bouwen en bestaat uit de volgende elementen:

  • loon van de flexwerknemer
  • werkgeverslasten, afdracht premies werknemersverzekeringen
  • werkgeversheffing ZVW
  • cao-verplichtingen (zoals reserveringen, wachtdagcompensatie, pensioen).

Verwante termen en synoniemen:

Flexwerkers | Tarief opdrachtgever | Wachtdagcompensatie | ZVW