Hoe kunnen we helpen?

Langdurend zorgverlof

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Langdurend zorgverlof

Dit verlof kan je opnemen als werknemer als je een ernstig ziek persoon in jouw directe omgeving moet verzorgen. Hieronder vallen  (pleeg)kinderen, (groot)ouders, partner, broer/zus, kleinkind of vrienden en bekenden. De duur van dit verlof is max. 6 weken per 12 maanden. Het is een onbetaalde vorm van verlof.

Om voor langdurend zorgverlof in aanmerking te kunnen komen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het belangrijkste is natuurlijk dat het verlof ook aangewend moet worden voor de zorg door een levensbedreigende ziekte. Daarnaast is vereist dat de medewerker de noodzakelijke hulp gaat bieden. Noodzakelijkheid is een ruim begrip, enkel aanwezigheid kan ook voldoende van belang zijn als anderen specialistische hulp verlenen.

Verwante termen en synoniemen:

Calamiteitenverlof | Kortdurend zorgverlof | Zorgverlof