Hoe kunnen we helpen?

Mededingingswet

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis

Mededingingswet

De mededingingswet is een wet ter bescherming van eerlijke concurrentie. Het is verboden om afspraken te maken die de concurrentie beperken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat flexondernemingen onderling prijsafspraken met elkaar maken voor een opdrachtgever met als doel andere flexondernemingen hierdoor buiten spel te zetten. Het ACM houdt toezicht op de mededingingswet.

Word gebruikt in

Downloads / links

Verwante termen en synoniemen:

Mededinging | Kartel afspraken | Economische machtspositie