Hoe kunnen we helpen?

Meldplicht datalekken

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken is onderdeel van de privacy-wetgeving AVG. Het houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek constateren. Op het moment dat persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt spreekt men van een datalek. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Word gebruikt in

Dit begrip komt terug in de AVG

Downloads / links

Verwante termen en synoniemen: