Hoe kunnen we helpen?

MUP arbeidsovereenkomst (Met Uitgestelde Prestatieplicht)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis

Dit is een vorm van een arbeidsovereenkomst waarin een oproepclausule is opgenomen. De werknemer is pas verplicht arbeid te verrichten als hij hiertoe opgeroepen wordt. De werkgever hoeft alleen loon uit te betalen als er een oproep is gedaan en deze is aanvaard. Voorbeelden van een MUP contract zijn een nul-urencontract en een min-max contract

Word gebruikt in

Downloads

Verwante termen en synoniemen: