Hoe kunnen we helpen?

Vangnetregeling Ziektewet

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Vangnet Ziektewet

Door de Vangnet regeling ZW neemt het UWV in bepaalde situaties de loondoorbetaling van (ex)medewerkers over.

Door de Vangnet regeling ZW neemt het UWV in bepaalde situaties de loondoorbetaling van (ex)medewerkers over. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij:

  • flexwerknemers die een uitzendovereenkomst met beding hebben, waarbij ziekte einde overeenkomst betekent
  • medewerkers die ziek uit dienst gaan
  • ziekte ten gevolge van zwangerschap.

Zij ontvangen dan een ZW uitkering van het UWV.