Hoe kunnen we helpen?

Zorgplicht (Arbo)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van zorgplicht arbo

De zorgplicht uit de Arbowet houdt in dat de werkgever verplicht is om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen. Werkgevers moeten voldoen aan de zorgplicht door onder andere het opstellen van een RI&E, risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak bij gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen).

Verwante termen en synoniemen:

ARBO ArtsARBO-wet (arbeidsomstandigheden wet)