Een wervingsadvies geeft een recruiter regie en schept helderheid naar de opdrachtgever. In plaats van hard te gaan rennen op basis van een functieprofiel, gaan we de vacature intake veel specifieker richten op de doelgroep en maken we een wervingsadvies. Met een goede vacature-intake heb je de helft minder wervingsinspanningen nodig en stel je je op als sparringspartner van de klant. Het wervingsadvies is een A4'tje waarin jouw belangrijkste constateringen staan met betrekking tot de doelgroep. Het maakt dat de inspanningen die je gaat verrichten om succesvol te recruiten, gericht en effectief zijn en de kans op het kwalitatief beste resultaat het grootste.

Na afloop ben je in staat om:

  • Vragen te formuleren die jou helpen om de ondergrens van een vacature te bepalen en je in staat stellen zo efficiënt mogelijk te werven en te selecteren
  • Je doelgroep zo op basis van 5 criteria in kaart te brengen
  • Een inschatting te maken van de wervingshaalbaarheid van een vacature en op basis daarvan verwachtingen te managen
  • Het VIF te vertalen naar een eigen VIF

Gericht werven is succesvol recruiten!

Delen op Social Media

INITIATIEFNEMERS EN PARTNERS

Realisatie: 7U Digital Originals