Omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Als gemeente streef je naar een inclusieve organisatie. Een meer divers personeelsbestand heeft immers grote voordelen. Het leidt tot meer creativiteit en een hogere productiviteit, zo toont onderzoek aan. En als gemeente wil je ook nog eens het goede voorbeeld geven en je maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken.

Dat begint bij het werven en selecteren van personeel. En daarnaast moet het principe van inclusiviteit ingebed zijn in het personeelsbeleid. Iedereen is gelijk en heeft gelijke kansen. Voor discriminatie, pesten, agressie of seksuele intimidatie is dan ook geen plaats. Dat begint met bewustwording en kennis. Wat is bijvoorbeeld pesten eigenlijk? Als je dat weet kun je actief handelen om pesten aan te pakken of te voorkomen.

Niemand mag gediscrimineerd of gepest worden op basis van afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of beperking. De onderstaande e-learnings en training gaan in op het herkennen en aanpakken van de diverse vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Want als gemeente streef je naar een inclusieve, veilige werkomgeving.

E-learning: Omgaan met discriminatie op de werkvloer

Discriminatie is een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Iedereen weet dat het voorkomt, niemand wil ervan beschuldigd worden. Het afbreukrisico voor organisaties is groot. Geregeld komen organisaties – negatief – in het nieuws wanneer er weer een onderzoek naar het maken van onderscheid op de arbeidsmarkt wordt gepubliceerd. Volg de e-learning omgaan met discriminatie en leer hoe jij het maken van onderscheid kunt beperken in de situaties die je in de praktijk tegenkomt.

Prijs: €50,- (excl. BTW) 
Duur: 1 uur

E-learning: Omgaan met agressie op de werkvloer

Agressie is samen met discriminatie, seksuele intimidatie en pesten een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Iedereen heeft wel eens te maken gehad met agressie of agressief gedrag. In het verkeer, bij de sportvereniging of op het werk. Volg je de berichten in het nieuws, dan kun je er haast niet omheen: agressie neemt toe.

Prijs: €50,- (excl. BTW) 
Duur: 1 uur

E-learning: Omgaan met pesten op de werkvloer

‘Ach, het is maar een grapje!’
Grapjes op de werkvloer, die kennen we allemaal. Humor is een belangrijke energiebron en we plagen elkaar graag. Gelukkig is in de meeste gevallen een grapje echt een grapje, maar soms gaat het verder. Bijvoorbeeld als de plagerijen altijd op dezelfde persoon zijn gericht. Wat gebeurt er als plagen pesten wordt? Waarom wordt er gepest? En welke consequenties heeft pesten eigenlijk?

Prijs: €50,- (excl. BTW) 
Duur: 1 uur

E-learning: Omgaan met seksuele intimidatie op de werkvloer

Bij seksuele intimidatie heeft iedereen wel een bepaald beeld. Denk aan het tikje op de bil, fluiten of sissen naar vrouwen op straat, opmerkingen als ‘lekker wijf’, enz. Maar wat als je eens flirt met een leuke collega? Of als je een insinuerend grapje maakt als een collega te laat binnenkomt in dezelfde kleren als gisteren? Een jarige collega hele dikke knuffels geeft? Valt dit onder seksuele intimidatie?

Prijs: €50,- (excl. BTW) 
Duur: 1 uur

Omgaan met seksuele intimidatie
academy for recruitment - Grensoverschrijdend gedrag

Training: Ethiek & Dilemma's

Er rust een zware verantwoordelijkheid op de schouders van recruiters. De beschuldiging van discriminatie ligt continu op de loer, maar ook het aannemen van ‘bad hires’ die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen. Hoe ga je om met leeftijdsdiscriminatie of een lijnmanager die een bepaalde etniciteit niet in zijn team wilt. En hoe kijk je naar dikke mensen, zwangere personen of mensen die genezen zijn van een ernstige ziekte. Volg de training Ethiek en Dilemma’s voor meer kennis over de wet en regelgeving op het gebied van privacy en discriminatie. Daarnaast krijg je door deze training een grotere bewustwording van de dilemma’s en ethische obstakels waar je dagelijks mee te maken kunt krijgen. 

Prijs: €295,- (excl. BTW) 
Duur: 3 uur

Incompany training: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (stevig staan)

Mensen worden steeds mondiger en nemen met bepaalde antwoorden en gedrag geen genoegen meer. Dit zien we niet meer alleen terug in bepaalde branches maar over de gehele linie. De Arbeidsomstandighedenwet omschrijft een wettelijke plicht tot traumabeleid voor werknemers. Personeel dat geconfronteerd wordt met geweld is voor werkgevers een bron van zorg door angst voor herhaling, slechtere prestaties, verminderde motivatie en herhaald ziekteverzuim. In het ergste geval kunnen voorvallen zelfs leiden tot posttraumatische stressstoornissen. Het aanvankelijke financiële voordeel van het niet nemen van preventieve maatregelen, wordt teniet gedaan door de psychische klachten.

In de training leer je  onder andere spanning bij jezelf en agressie bij een ander te herkennen. Daarnaast gaan we in op het gedrag van de ander en jezelf de-escaleren door verschillende technieken. En leer je over verschillende rollen van jouw collega’s in dergelijke situaties. Tijdens de cursus wordt er een acteur ingezet om direct het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.

Prijs: op aanvraag
Duur: 2 dagdelen

Incompany training: Met zelfvertrouwen aan het werk – omgaan met agressie

De training omgaan met agressie richt zich op het kordaat en doeltreffend om leren gaan met lastig en agressief gedrag. Je wordt bewust van welk gedrag je tegenover je heb en wat je moet doen om dit te de-escaleren. Daarnaast word je bewust van hoe je zelf reageert op spanning en wat je kan doen om je eigen spanning te reduceren om uiteindelijk de taken te halen. Je gaat onderzoeken waar jouw grenzen liggen en welke signalen je lichaam aangeeft.

De training begint met een kort stuk theorie over agressief gedrag en ongewenst gedrag en in welke vormen je agressie kunt tegenkomen. De trainer(s) vertalen deze theorie direct naar de praktijk. De deelnemers zullen daardoor direct ervaren wat hun eigen gedrag betekent en los kan maken bij anderen. Hoe maak je professionele gedragskeuze, hoe ga ik ermee om? Hoe kan ik preventief handelen om agressie te voorkomen of te minimaliseren? Tevens leer je controle te krijgen over je eigen spanningsboog, het brengen van slecht nieuws en hoe te gedragen in situaties met verbaal geweld /Situaties met fysiek geweld.

Prijs: op aanvraag
Duur: 2 dagdelen

Voor meer informatie

Heb je vragen over een van onze e-learnings of trainingen? Of ontvang je graag advies over een opleidingsvraag voor jouw organisatie?
Vul het formulier in en we bellen je zo snel mogelijk terug. Of neem direct contact op met ons. 

026 333 7572

Aanwezig van 08:30 – 17:00

Utrechtseweg 310, gebouw B42
6812 AR Arnhem

Info@academyforrecruitment.nl

Wil jij nieuws en updates ontvangen van de Academy for Recruitment?