E-learning Omgaan met pesten op de werkvloer

‘Ach, het is maar een grapje!’
Grapjes op de werkvloer, die kennen we allemaal. Humor is een belangrijke energiebron en we plagen elkaar graag. Gelukkig is in de meeste gevallen een grapje echt een grapje, maar soms gaat het verder. Bijvoorbeeld als de plagerijen altijd op dezelfde persoon zijn gericht. Wat gebeurt er als plagen pesten wordt? Waarom wordt er gepest? En welke consequenties heeft pesten eigenlijk?

5 dingen die je over pesten op de werkvloer moet weten

 1. 16% van de werkende Nederlanders – ruim 1,2 miljoen mensen – krijgt te maken met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, waaronder pesten, discriminatie en seksuele intimidatie (TNO, 2019)
 2. Daarvan worden 80.000 medewerkers structureel vernederd, vermeden, uitgescholden of bedreigd.
 3. De geschatte gevolgen van pesten op de werkvloer zijn jaarlijks gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer.
 4. Dat betekent alleen al €1,7 miljard aan loondoorbetaling voor werkgevers aan medewerkers die slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.
 5. Ongeveer 95% van de werknemers geeft aan nooit of (heel) weinig over pesten te hebben gesproken.

Tijd om wakker te worden dus! Maak het onderwerp pesten bespreekbaar en zorg voor preventiemaatregelen.

Wat er aan bod komt in deze e-learning omgaan met pesten

Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is pestgedrag op de werkvloer?
 • Wat zijn oorzaken en gevolgen?
 • Wat kost het ons?
 • Is pesten strafbaar?
 • Wat valt er aan te doen?

In het theoretische deel doe je eerst kennis op en krijg je inzicht. Daarna beoordeel je verschillende praktijksituaties en kies jij hoe je pesten aanpakt. Tijdens de toets wordt duidelijk of je voldoende hebt opgestoken om jouw bijdrage te leveren aan het tegengaan van pesten op de werkvloer.

Voor wie is de e-learning over pesten geschikt?

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die pestgedrag op de werkvloer wil aanpakken en die een einde wil maken aan de negatieve effecten ervan, zoals ziekteverzuim en verzuimkosten, ongewenste uitstroom van goede medewerkers en een lagere productiviteit.

Duur

Deze e-learning duurt ongeveer een uur. Je sluit de e-learning af met een toets die een aantal minuten zal duren. De e-learning is 24/7 beschikbaar, zolang je toegang hebt tot de opleiding.

Prijs

De kosten voor de e-learning omgaan met pesten bedragen €55 (excl. btw). Je krijgt 3 maanden toegang tot de opleiding.

Na het doorlopen van de e-learning krijg je een bewijs van deelname.

Het volgende komt aan bod:

 • Wat wordt verstaan onder pestgedrag op de werkvloer?
 • Welke gevolgen heeft pestgedrag (psychisch en economisch)?
 • Regelgeving rondom pesten
 • Preventie pesten
 • Praktijksituaties beoordelen
 • Toets
Inschrijven voor de E-learning Omgaan met pesten op de werkvloer? Direct inschrijven