Training Vacature-intake en wervingsadvies

Vacature intake en het maken van een wervingsadvies

Een wervingsadvies geeft een recruiter regie en schept helderheid naar de opdrachtgever. In plaats van hard te gaan rennen op basis van een functieprofiel, kun je na een goede vacature-intake veel specifieker de doelgroep targeteten en een wervingsadvies maken. Met een goede vacature-intake heb je de helft minder wervingsinspanningen nodig en stel je je op als sparringpartner van de klant. Het wervingsadvies is een A4’tje waarin jouw belangrijkste constateringen staan met betrekking tot de doelgroep. Het maakt dat de inspanningen die je gaat verrichten om succesvol te recruiten, gericht en effectief te zijn en de kans op het kwalitatief beste resultaat het grootst.

Na afloop ben je in staat om:

 • Vragen te formuleren die jou helpen om de ondergrens van een vacature te bepalen
 • Zo efficiënt mogelijk te werven en te selecteren
 • Je doelgroep op basis van 5 criteria in kaart te brengen
 • Een inschatting te maken van de wervingshaalbaarheid van een vacature en op basis daarvan verwachtingen te managen
 • Het VacatureIntakeFormulier (VIF) te vertalen naar een eigen VIF

Gericht werven is succesvol recruiten!

Inhoud training:

 • De juiste vragen stellen
 • Het VacatureIntakeFormulier (VIF)
 • Doelgroep op basis van 5 criteria in kaart brengen
 • Gesprek aangaan met hiring manager
 • Wervingshaalbaarheid
 • Wervingsadvies