Hoe kunnen we helpen?

ABU – Algemene Bond Uitzendondernemingen

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ABU is een brancheorganisatie voor organisaties die actief zijn in de flexbranche. Als brancheorganisatie houdt de ABU zich onder andere bezig met cao-onderhandelingen en belangenbehartiging van ondernemers in de uitzendbranche.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is in 1961 opgericht. Zij houdt zich bezig met de belangenbehartiging van uitzendondernemingen en payrollbedrijven. De vereniging telt zo’n 580 leden, die 65% van de omzet in de flexbranche vertegenwoordigen. De missie van de ABU is het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor uitzendwerk en payrolling. 

Tot 2019 sloot de ABU een eigen uitzendcao met sociale partners. Vanaf 30 december 2019 is er een gezamenlijke cao met de brancheorganisatie voor kleine uitzendondernemingen, de NBBU. 

Verwante termen en synoniemen:

CAO uitzendkrachten | Flexbranche | NBBU | Payrolling