Klachtenregeling

De klachtenregeling van Academy for Recruitment

Academy for Recruitment beschouwt iedere klacht als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om verzekerd te zijn van een goede afhandeling van je klacht, heeft Academy for Recruitment een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat je jouw klacht kenbaar kunt maken, en dat deze naar tevredenheid wordt afgehandeld.

Definities

Klager: Een (toekomstige) deelnemer/cursist/student van een door Academy for Recruitment aangeboden training/cursus/workshop/masterclass, dan-wel een (toekomstige) klant van Academy for Recruitment.

Klacht: Iedere uiting van onvrede over een door Academy for Recruitment aangeboden training/cursus/workshop/masterclass.

Klachtverantwoordelijke: Persoon die bij Academy for Recruitment verantwoordelijk is voor de afhandeling van de specifieke klachtsituatie.

Vertrouwelijk

Klachten worden door alle partijen te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de betrokken partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de klacht-verantwoordelijke een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via social media.

Heb je een klacht?

Klacht indienen

  • Je kunt een klacht telefonisch indienen via: 085 – 486 52 00, danwel via email: info@academyforrecruitment.nl. Dien je klacht uiterlijk binnen 14 dagen in nadat de situatie waarover je een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.
  • Binnen vijf dagen na ontvangst van je klacht ontvang je een ontvangstbevestiging dat je klacht in behandeling is genomen.

Je klacht wordt in behandeling genomen

  • Je klacht wordt in behandeling genomen door de klachtverantwoordelijke binnen Academy for Recruitment.
  • Als de klachtverantwoordelijke, na bestudering van de klacht, vragen of onduidelijkheden heeft, neemt hij/zij contact met je op.

Afhandeling van je klacht

  • De klachtverantwoordelijke neemt na bestudering van je klacht contact met je op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via email.
  • Je klacht wordt in ieder geval binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure.
  • Na afronding van de klacht ontvang je een bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Oneens met de uitspraak?

  • Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je dit aankaarten bij de Geschillencommissie: Geschillencommissie Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl

Registratie

  • Alle, door Academy for Recruitment ontvangen, klachten worden geregistreerd en bewaard gedurende een termijn van 24 maanden.

Analyse

  • De directie analyseert per kwartaal de geregistreerde klachten en doet, indien noodzakelijk, aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Arnhem, 26 juli 2022