Hoe kunnen we helpen?

Arbeidspool

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Arbeidspool

Een arbeidspool is een groep van werknemers die ingezet kan worden om wisselingen in de personeelsbehoefte bij meerdere bedrijven binnen een sector of branche op te vangen.

Het woord arbeidspool is een samentrekking van het Nederlandse woord arbeid en het Engelse woord ‘pool’ voor zwembad. Men heeft het bij een arbeidspool dus over een zwembad vol met beschikbare arbeid, dus over een groep werknemers die beschikbaar zijn om als arbeidskracht te worden aangewend.

Een flexonderneming kan bijvoorbeeld een arbeidspool opbouwen om bepaalde opdrachtgevers of sectoren te kunnen voorzien van flexwerknemers. Dit kan extern, maar ook intern. Een interne arbeidspool is bijvoorbeeld opgericht door een aantal samenwerkende bedrijven met het doel personeel met de vereiste werkervaring te kunnen inlenen. De bedrijven zijn vaak in dezelfde regio gevestigd en in dezelfde sector of branche werkzaam. Alleen de samenwerkende bedrijven kunnen een beroep doen op de interne arbeidspool. Een externe arbeidspool is bijvoorbeeld opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties ten behoeve van een sector, met als bedoeling de belangen van de leden te dienen en de arbeidsverhoudingen binnen de sector te reguleren.

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | Uitzendkracht