Hoe kunnen we helpen?

ATW (ArbeidsTijdenWet)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet regelt werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Zo beschermt de Rijksoverheid werknemers tegen een te lange werkdag en helpt deze de combinatie van werk, privé en zorgtaken gemakkelijker maken.

De wet geldt voor alle werknemers, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Naast regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten zijn er ook regels voor oproepdiensten, werktijden voor jongeren tot 18 jaar, werktijden voor zwangere of pas bevallen vrouwen en werken op zondag.

De Inspectie SZW controleert of bedrijven de Arbeidstijdenwet naleven. De Inspectie kan boetes opleggen aan bedrijven die de regels overtreden.

Verwante termen en synoniemen:

Uitzendkracht | Inspectie SZW | ARBO-wet