Hoe kunnen we helpen?

Beloningsregeling ABU

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Beloningsregeling ABU

Bij bepalen van het loon mag in afwijking op de inlenersbeloning, voor specifieke doelgroepen het ABU loongebouw worden gebruikt. Dit zijn salarisschalen in de ABU-cao, bedoeld voor flexwerknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt, werknemers die van werk naar werk worden begeleid, niet indeelbare functies of flexwerknemers die overgaan naar fase C. Dit kan goedkoper uitvallen voor de flexonderneming of de opdrachtgever ten opzichte van de inlenersbeloning. 

In het ABU-loongebouw zijn de lonen uitgedrukt in uurlonen. De hoogte van het uurloon hangt af van de functie, bestaande uit de daarbij behorende activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor het begin van de uitzending maakt het uitzendbureau schriftelijk of digitaal de functiegroep aan de uitzendkracht bekend. De ABU beloning betreft het feitelijk loon, de initiële loonsverhoging en de periodieken. Voor de overige beloningselementen, conform de elementen van de inlenersbeloning, geldt ook die inlenersbeloning. De ABU beloning geldt dan als grondslag.

Verwante termen en synoniemen:

Allocatiegroep ABU | ABU loongebouw | Inlenersbeloning