Hoe kunnen we helpen?

Beroep en bezwaar

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Beroep en bezwaar

Indien je het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld UWV), kan je bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Ben je het niet eens met de beslissing op je bezwaar, dan kan je hiertegen in beroep gaan bij een rechtbank. 

Beroep en bezwaar maak je dus bij twee verschillende instanties. Je maakt bezwaar tegen een besluit met een schriftelijk bezwaarschrift. Hierin moeten onder andere de redenen voor jouw bezwaar staan. Je moet binnen de bezwaartermijn bezwaar maken. Uiteindelijk vindt er een heroverweging van het besluit plaats. Als jouw bezwaarschrift wordt afgewezen blijft het besluit in stand. Hierna kan je nog in beroep gaan bij de rechtbank. Dit doe je door een beroepschrift in te dienen bij  de bevoegde rechtbank. Als de rechter het eens is met het beroep dan kan het besluit (gedeeltelijk) worden vernietigd en kan aan het bestuursorgaan worden verplicht om opnieuw een besluit te nemen.

Verwante termen en synoniemen:

UWV