Hoe kunnen we helpen?

Bewaarplicht

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Bewaarplicht

Voor sommige documenten in de administratie van een werkgever geldt een officiële bewaarplicht. 

Vanuit de Wet op de Identificatieplicht (WID) moet een werkgever een kopie van het ID bewijs bewaren in zijn administratie. Dit moet tot tenminste 5 jaar na einde van het dienstverband (en tot het einde van desbetreffende kalenderjaar). Deze bewaarplicht geldt ook voor de loonbelastingverklaring en eventuele Tewerkstellingsvergunning (TWV). Loongegevens moeten voor de belastingdienst tot 7 jaar na einde dienstverband worden bewaard. 

Op deze manier hebben de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen de gelegenheid om controles op je administratie uit te voeren. Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. De administratie- en bewaarplicht wordt door de Belastingdienst gecontroleerd. De Belastingdienst kan maatregelen nemen als je bij een controle niet de vereiste stukken kunt voorleggen.

Verwante termen en synoniemen:

Dienstbetrekking | TWV | WID