WGBH/CZ (Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte)

Dit is een wet om discriminatie op basis van het hebben van een handicap of chronische ziekte tegen te gaan.

Bijvoorbeeld: je mag een sollicitant niet afwijzen, omdat hij in een rolstoel zit als hij hierdoor niet beperkt is om de functie uit te voeren.