WIA Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De WIA is een werknemersverzekering. Deze is voor werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Er zijn 2 regelingen:

  1. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is voor personen die nog gedeeltelijk kunnen werken. Deze personen beschikken dan over 20% en 65% resterende verdiencapaciteit.
  2. De Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Hieronder vallen personen die helemaal niet meer kunnen werken met minder dan 20% verdiencapaciteit.