Hoe kunnen we helpen?

CRvB (Centrale Raad van Beroep)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Centrale Raad van Beroep (CRvB)

De Centrale Raad van Beroep is een van de hoogste bestuursrechters in Nederland. Het oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Zoals bijvoorbeeld tegen een uitspraak van de rechtbank over een beslissing van het UWV.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige  in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

De andere drie hoogste bestuursrechters in Nederland zijn de , de Afdeling  van de  en het 

Verwante termen en synoniemen:

Beroep en bezwaar | Sociale verzekeringen | UWV