Hoe kunnen we helpen?

Doelgroep banenafspraak

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Doelgroep banenafspraak

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is afgesproken dat regering en werkgevers 125.000 extra banen creëren voor mensen met ziekte of handicap tot het jaar 2026. 

De bedoeling is dat zij zoveel mogelijk kunnen werken bij ‘gewone’ werkgevers, die hiervoor subsidiemogelijkheden kunnen krijgen. In het doelgroepregister staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.