Hoe kunnen we helpen?

GSD (Gemeentelijke Sociale Dienst)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Gemeentelijke sociale dienst

De Gemeentelijke sociale dienst (GSD) is een gemeentelijk orgaan dat belast is met de beoordeling van aanvragen voor onder andere de sociale zekerheidswetten Participatiewet en IOAW.

De Gemeentelijke sociale dienst zorgt ook voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Verwante termen en synoniemen:

IOAW | IOAZ | Participatiewet