Hoe kunnen we helpen?

Herplaatsings-inspanningen

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Herplaatsings-inspanningen

Wanneer een werkgever een ontslagaanvraag doet bij het UWV, moet hij kunnen onderbouwen dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemers te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming. De werkgever moet aangeven welke inspanningen hij heeft gedaan om de werknemer te herplaatsen. 

De flexonderneming is verplicht passend en vervangend werk te zoeken wanneer het werk weg valt in een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, maar met loondoorbetalingsverplichting. Zoals bijvoorbeeld in fase B of C bij ABU en 3 of 4 bij NBBU. Er moet dan een herplaatsingsgesprek met de flexwerknemer plaatsvinden. Zolang er geen passend en vervangend werk is aangeboden heeft de flexwerknemer recht op het terugvalloon volgens de ABU en volgens de NBBU op het laatst verdiende loon.