Hoe kunnen we helpen?

Huisvestingsnormen

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Huisvestingsnormen

Huisvestingsnormen zijn minimum eisen waar huisvesting van arbeidsmigranten aan moet voldoen. Deze worden beschreven in de ABU-cao. Voor NBBU-leden is de uniforme huisvestingsnorm opgenomen als toelatingseis om lid te mogen worden. 

Een organisatie die zelf huisvesting beheert, kan een keurmerk aanvragen van Stichting Normering Flexwonen (SNF). De organisatie wordt dan opgenomen in het ‘reguliere’ register van SNF, als deze voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm omvat de onderdelen:

  • ruimte en privacy
  • sanitair
  • veiligheid en hygiëne
  • voorzieningen
  • informatievoorziening
  • brandveiligheid
  • goed werkgeverschap. 

Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting voor arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-goedgekeurde ondermeningen, kan zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register. 

Downloads

 Een volledig overzicht van de huisvestingsnormen van het SNF kun je hier bekijken.