Hoe kunnen we helpen?

ID-bewijzen (Identiteitsbewijzen)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van ID-bewijzen

Een ID-bewijs is een document waaruit de identiteit van een persoon blijkt. Iedereen in Nederland heeft vanaf 14 jaar een identificatieplicht. Dit houdt in dat je een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of andere ambtenaren die toezicht houden op naleving van wetten, daar om vraagt. 

Geldige ID-bewijzen zijn:

  • Een geldig paspoort of identiteitskaart (ook voor vreemdelingen uit de EU-EER)
  • Het Vreemdelingendocument

Een rijbewijs is wel een identiteitsbewijs, maar omdat hier geen nationaliteit op staat is dit geen geldig bewijs bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Verwante termen en synoniemen:

Zorgplicht (WID)​ |