Hoe kunnen we helpen?

LIV (Lage InkomensVoordeel)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Lage InkomensVoordeel

Het LIV is een subsidie voor werkgevers in de vorm van een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Dit kan oplopen tot €2.000 per werknemer per jaar. Het LIV hoef je niet aan te vragen, maar wordt door het UWV berekend op basis van de loonaangifte voor werknemers.

Door de subsidie dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. De regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Verwante termen en synoniemen:

Subsidiemogelijkheden | UWV | WTL