Hoe kunnen we helpen?

TW (ToeslagenWet)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Toeslagenwet

De TW geeft een aanvulling op loon of een sociale uitkering (WW, WIA, ZW, Wajong), wanneer het totale (gezins-)inkomen onder het geldende sociale minimum ligt. Bijvoorbeeld als iemand een ziektewet uitkering krijgt en in het 2e jaar er geen Wettelijk Minimum Loon verplichting is. De TW is een onderdeel van het Sociaal zekerheidsstel en valt onder de sociale voorzieningen.

Verwante termen en synoniemen:

Zorgtoeslag