Hoe kunnen we helpen?

ZW (Ziektewet)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Ziektewet

Een ziektewetuitkering kan je ontvangen als je door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van je werkgever. Zoals bijvoorbeeld flexwerknemers in een uitzendovereenkomst met beding, waarbij ziekte einde overeenkomst betekent of langdurig werklozen. 

De ZW-uitkering geldt ook voor:

  • zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • adoptieverlof
  • orgaandonoren
  • no-riskpolis arbeidsgehandicapten, WAO/WIA en WAJONG.

De ZW-premie wordt betaald door de werkgever en is een werkgeversverzekering. Werkgevers kunnen er voor kiezen om Eigen Risico Drager te worden voor de ZW.

Verwante termen en synoniemen:

SZW | Sociale zekerheid | Sociale voorzieningen | Sociale verzekeringen