E-learning Optimaliseren van het recruitmentproces

Iedere organisatie werft wel eens personeel. Soms gaat het om slechts enkele medewerkers per jaar, soms om tienduizenden. Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers loopt volgens een vast proces: het recruitmentproces. Dit zijn de verschillende stappen die worden doorlopen, van het identificeren van een vacature tot het aannemen van een nieuwe medewerker en het evalueren van dit proces. Tijdens dit proces kan veel misgaan. Met andere woorden, er is vaak ruimte voor verbetering. Dit zorgt voor werving van betere kandidaten, minder afhaken van sollicitanten en efficiëntere werkwijzen. Een beter recruitmentproces is dus pure winst!

Tijdens deze e-learning ga je aan de slag met het inzichtelijk maken van jouw recruitmentproces en waar mogelijk het optimaliseren van dit proces.

Het recruitmentproces optimaliseren

Nog even op een rij waarom het absoluut zinvol is om het recruitmentproces van jouw organisatie inzichtelijk te maken:

 • Overzicht over de interne werking van je recruitmentproces
 • Knelpunten herkennen en herstellen
 • Structuur aanbrengen in werkzaamheden
 • Proces in lijn brengen met de missie van de organisatie
 • Proces in lijn brengen met de bedrijfsdoelstellingen
 • Intern draagvlak creëren
 • Duidelijke afspraken vastleggen over verantwoordelijkheden, werkwijze en doorlooptijd
 • Efficiënter werken

De e-learning recruitmentproces optimaliseren bestaat uit zeven modules:

 1. Wat is het recruitmentproces?
 2. Optimaliseren per deelproces
 3. Stap 1: Vraag naar arbeid
 4. Stap 2: Werven
 5. Stap 3: Selecteren
 6. Stap 4: Aanname
 7. Stap 5: Evaluatie

Je sluit de e-learning af met een eindtoets.

Resultaat van de e-learning recruitmentproces optimaliseren

Na het volgen van deze e-learning:

 • Kun je inzichtelijk maken hoe het recruitmentproces binnen jouw organisatie eruit ziet
 • Weet je de verschillende deelstappen van het recruitmentproces te benoemen
 • Weet je hoe je het proces onder de aandacht brengt van sollicitanten en hiring managers
 • Weet je hoe je de verschillende processtappen moet beoordelen
 • Weet je hoe je de verschillende processtappen kunt optimaliseren
 • Heb je zicht op hoe het recruitmentproces de candidate experience beïnvloedt
 • Weet je welke rol communicatie speelt tijdens het recruitmentproces

Voor wie?

De e-learning is geschikt voor recruiters en HR-professionals die zich bezighouden met het werven en selecteren van personeel. Het aanvangsniveau van deze training is mbo+.

Duur

Deze e-learning duurt 2 uur. Je hebt gedurende drie maanden 24/7 toegang tot de e-learning op ieder device met een internetverbinding.

Investering

De kosten voor deze e-learning bedragen € 109 (excl. btw). Je krijgt drie maanden toegang tot de e-learning.

Na het doorlopen van de e-learning ontvang je een certificaat.

Module 1: Wat is het recruitmentproces?

Module 2: Optimaliseren van het recruitmentproces

Module 3: Vraag naar arbeid

Module 4: Werven

Module 5: Selecteren

Module 6: Aanname

Module 7: Evaluatie

Inschrijven voor de E-learning Optimaliseren van het recruitmentproces? Direct inschrijven