Employer branding

Kort gezegd is employer branding het werken aan de reputatie van een organisatie als werkgever. Als werkgever wil je een voorkeurspositie verkrijgen en behouden bij huidige en toekomstige medewerkers.

Employer branding is duur, of toch niet?

Ja, grote bedrijven geven heel veel geld uit aan employer branding. Ze produceren hippe filmpjes, met interactieve mogelijkheden en zetten Virtual Reality-games op om nieuwe medewerkers aan te trekken. En dat alles ingebed in een groots opgezette campagne.

Echter, employer branding hóeft helemaal niet zoveel te kosten. Wees creatief. Zet bestaande middelen en kanalen effectiever in. En vooral, wees een goed werkgever. Oké, het kost wat tijd. Maar iedere organisatie, van welke omvang ook, kan aan employer branding doen zonder veel geld uit te geven!

Waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met employer branding

Organisaties die voldoende, goed gekwalificeerde kandidaten willen aantrekken en vervolgens behouden komen er eigenlijk niet onderuit. Die moeten werken aan hun employer brand. En dat begint intern. Je moet een goed werkgever zijn. Je personeel moet op de eerste plaats staan. Dat is de basis voor het bouwen aan een employer brand. Nog niet overtuigd van het belang van employer branding? Misschien dat wat cijfers en feiten helpen:

  • Gemiddeld krijgen organisaties met een goede reputatie twee keer zoveel reacties op vacatures als bedrijven met een slechte reputatie.
  • En die kandidaten zijn dan ook nog eens beter. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat organisaties die investeren in employer branding een toename rapporteren van 54 procent van goed gekwalificeerde kandidaten.
  • Heb je als werkgever niet zo’n best imago, dan moet je dieper in de buidel tasten om medewerkers aan je te binden. Gemiddeld tel je dan 10 procent meer salaris neer om medewerkers over de streep te trekken voor jou te werken.
  • Organisaties die hun employer branding op orde hebben betalen niet alleen minder salariskosten, ook hun wervingskosten zijn significant lager. Zo geven zij 43 procent minder geld uit aan het vervullen van een vacature.
  • En dan nog het huidige personeel: Uit onderzoek van Gallup zou blijken dat organisaties die  investeren in employer branding een toename zien van de medewerkerbetrokkenheid (engagement) van wel 130 procent.

Overtuigd van het belang van employer branding? Download dan snel de 101 tips die je direct, zonder (veel) kosten te maken, kunt implementeren. Vul het formulier in en ontvang gratis deze whitepaper.